De dilluns a divendres9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Direcció :C/Josep Renau i Berenguer, nº 5 46139 La Pobla de Farnals

Gestoría

https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/trafico.jpg

TRÀNSIT

Baixes
Targeta de transport
Renovació de carnet
Transferència de vehicles
Duplicats
Informes
Matriculacions
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/escrituras.jpg

ESCRIPTURES

Cancel·lació d’hipoteques
Compravendes
Declaracions d’hereus
Herències i donacions
Testaments
Operacions societàries
Sol·licituds de notes simples registrals
Constitució de societats
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/otros.jpg

ALTRES

Llicència de caça
Llicència de pesca
Llicència federativa
Contractes de lloguer
https://www.assessorialacreu.com/wp-content/uploads/2019/10/familia.jpg

FAMÍLIA

Certificat de naixement
Certificat de defunció
Certificat de matrimoni

@Copyright Assessoria la Creu SL. | Tots els drets reservats.

Assessoria la Creu SL. | Todos los derechos reservados.